Các nguyên tắc về nghi lễ của Nhật Bản

Các nguyên tắc và lễ nghi Nhật Bản

1. Hãy bỏ rác vào thùng

Hãy bỏ rác vào thùng rác

2. Hãy tuân thủ các quy định về vứt rác

Hãy bỏ rác vào thùng rác
Hãy bỏ rác vào thùng rác

Chú ý : Khi muốn vứt rác kích thước lớn, hay tuân theo phương pháp xử lý đã được quy định bởi cơ quan hành chính quận (thành phố) nơi bạn sống.

3. Không được tự ý lấy rác đã được vứt ra tại nơi tập kết.

Hãy bỏ rác vào thùng rác

4. Khi sống ở khu chung cư, hãy tuân thủ nội dung hợp đồng thuê nhà


Hãy bỏ rác vào thùng rác

5. Không được để đồ ở hành lang của khu chung cư hay khu căn hộ.


Hãy bỏ rác vào thùng rác

Chú ý : Nếu để đồ ở hành lang, thì sẽ không còn chỗ để chạy khi có hỏa hoạn hay động đất.

6. Không được lớn tiếng làm ồn, hay nghe nhạc với âm thanh lớn ở trong phòng và ở hành lang

Hãy bỏ rác vào thùng rác

7. Hãy hút thuốc ở nơi dành cho người hút thuốc.


Hãy bỏ rác vào thùng rác

8. Không được nói chuyện điện thoại, hay trò chuyện to tiếng ở trên tàu điện, hay trên xe buýt.


Hãy bỏ rác vào thùng rác
 

Tại Nhật Bản, người ta sống và tuân thủ các quy định, lễ nghi này. Người nước ngoài các bạn cũng vậy, hãy tuân thủ quy định và lễ nghi của Nhật Bản để tránh các vấn đề không đáng có.