THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ

AHGV
Tuyển dụng

TRỰC TIẾP

không qua trung gian, môi giới

Thông tin tuyển dụng
AHGV
Đào tạo tiếng Nhật

MIỄN PHÍ

Hỗ trợ miễn phí đào tạo tiếng Nhật và văn hóa làm việc trong môi trường Nhật Bản.

Chi tiết
Hỗ trợ làm thủ tục cho người lao động vay

80% CHI PHÍ

Chỉ cần 30 triệu là bạn có thể đăng ký sang Nhật Bản làm việc

Xem thêm