Hướng dẫn nhập cảnh

Ngày 01/10/2020 tại văn phòng công ty AHGV đã tổ chức hướng dẫn nhập cảnh cho 8 kỹ sư Nhật Bản, thuộc các ngành nghề: Xây dựng, Điện lạnh.

Sau đây là 1 số hình ảnh:
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​