Hội thảo việc làm Nhật Bản lần thứ 2 (Sapporo - Nhật Bản)

Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
- Đến tham dự hội thảo có 108 công ty bao gồm các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, cơ khí, ô tô, điện ...
- Kết thúc hội thảo đã có nhiều biên bản ghi nhớ được ký, hai bên sẽ chính thức tuyển dụng tại Việt Nam vào tháng 09/2019. Hy vọng sắp tới sẽ có nhiều job tốt và miễn phí cho các ứng viên Việt Nam.

Sau đây là 1 số hình ảnh của hội thảo :

Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.

Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.

Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.
Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.

Ngày 18/07/2017 tập đoàn Chuwa cùng với công ty Asia Human Gateway Viet Nam kết hợp tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 2 tại thành phố Sapporo - Nhật Bản.

Để update thông tin tuyển dụng thường xuyên các bạn có thể theo dõi tại địa chỉ : https://ahgv.vn/tuyen-dung-ky-su-nhat-ban.html

Thông tin liên hệ :
P. Tuyển Dụng - Công ty Asia Human Gateway Viet Nam 
Địa chỉ : BT 33-N07A, Khu ĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tel : 024-7302-2605
Liên hệ : Phạm Tuấn
Email : anhtuan@ahgv.vn
Mobile : 09-1603-0986
Website : https://ahgv.vn